De belastingaangifte: alle aandachtspunten op een rij

Tips en voordeel voor je belastingaangifte

Hij staat weer klaar voor je: de belastingaangifte, ditmaal over het jaar 2019. Hij moet voor 1 mei 2020 zijn ingestuurd. Wordt dat lastig, dan kun je uitstel vragen. Als je uitstel hebt gekregen, moet je alsnog vóór 1 september 2020 aangifte doen.

UPDATE CORONAVIRUS: Ondernemers hoeven geen verklaring meer aan de Belastingdienst te sturen als zij deze vragen om uitstel van betaling. Wie bang is in de financiële problemen te komen vanwege de coronacrisis, kan drie maanden of langer uitstel krijgen van het betalen van belastingen.

U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden voor aanvraag uitstel van belastingbetalingen >>

Als ondernemers de belastingdienst vragen om hulp, zet de fiscus het innen van belasting meteen stil. Het gaat om de inkomsten- en vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen Ondernemers krijgen geen boete, en als drie maanden niet lang genoeg is kan om langer uitstel gevraagd worden, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) aan de Tweede Kamer.

Daarnaast is de overheid soepeler met het garant staan voor leningen aan bedrijven en krijgen zelfstandigen en mensen met een nul-urencontract voor tenminste drie maanden een bijstandsuitkering.

De Belastingaangifte correct invullen kan een hele kunst zijn. Vooral op het gebied van aftrekposten laten mensen soms wel honderden euro’s belastingvoordeel liggen. Zowel door het jaar heen als bij het invullen van de belastingaangifte. De meeste aftrekposten vult de Belastingdienst niet vooraf voor je in. Je moet dus zelf actie ondernemen om voordeel te krijgen. Als je de regels kent, kun je het hele jaar fiscaal slim handelen en bij de volgende belastingaangifte alles binnenhalen waar je recht op hebt.

Populaire aftrekposten

 • Hypotheekrente
 • Studiekosten
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente
 • Ziektekosten
 • Giften

Aftrekbare zorgkosten die vaak vergeten worden

 • Extra gezinshulp (schoonmaak en boodschappenhulp) bij ziekte
 • Extra kosten voor kleding en beddengoed bij ziekte
 • Een thermometer en bloeddrukmeter
 • Homeopathische geneesmiddelen op doktersvoorschrift
 • Tandartskosten
 • Acupunctuur en andere alternatieve genezers (op voorschrift van een arts)
 • Inentingen voor een reis
 • Aftrekbare vervoerskosten voor ziekenbezoek
 • Vervoerskosten van en naar ziekenhuizen en artsen
 • Aftrekbare vervoerskosten bij extra kilometers door ziekte
 • Kosten van een dieet
 • De batterijtjes voor gehoorapparaten
 • Soms de meerprijs van een gehoorapparaat

Uitstel nodig?

Je kunt bellen via de gratis BelastingTelefoon: nummer 0800-0543. Geen zorgen: de Belastingdienst verleent bijna altijd uitstel! Online kun je ook om uitstel vragen via www.belastingdienst.nl 

Wees alert

Door scherp te zijn bij het invullen van de belastingaangifte kun je een hoop belasting besparen. Soms doe je tijdens het invullen van de aangifte ook goede ideeën op voor volgende jaren. Bijvoorbeeld als je in de toelichting van de online aangifte ziet dat je dit jaar nèt een belastingvoordeel misloopt. Als je volgend jaar iets anders handelt, pak je zo’n voordeel misschien wel mee.

Controleer goed de vooraf ingevulde gegevens

De Belastingdienst vult een groot deel van de belastingaangifte automatisch in. Het gaat onder meer om ­bankrekeningen, lijfrentepremie, de WOZ-waarde van de eigen ­woning, salaris en pensioen. Controleer altijd of de gegevens kloppen. Je blijft namelijk zelf aansprakelijk voor de aangifte, ook als de Belastingdienst onjuiste gegevens in de vooraf ingevulde aangifte heeft opgenomen. Sommige gegevens ontbreken in de vooraf ingevulde aangifte. Aftrekposten zoals giften en zorgkosten staan er niet in, zodat het ook in je eigen voordeel is om de aangifte goed te controleren.

Juwelen en accessoires - BE

Foutje gemaakt? Pas het aan

Je mag een aangifte achteraf nog corrigeren, bijvoorbeeld als je iets bent vergeten of iets onjuist hebt ingevuld. Je doet dat door alleen het onjuiste getal te veranderen en de aangifte opnieuw te verzenden. Dit kan altijd tot zes weken na de datum die op de definitieve aanslag, die je later dit jaar krijgt, staat. Als je daarna nog zaken wilt veranderen, kun je de bezwaarcheck doen op de website van de Belastingdienst. Meestal kun je ook dan nog de aangifte online corrigeren, maar in sommige ­gevallen kan het alleen per brief.

Wisselend inkomen? Middelen loont

Verdien je het ene jaar veel en het jaar daarop weinig? Met een ‘verzoek om middeling’ kun je al snel honderden euro’s tot zelfs meer dan €1000 belasting besparen. Hiermee kun je dus belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten. Bijvoorbeeld bij een eerste goedbetaalde baan, als je eerder stopt met werken, werkloos wordt of ondernemer bent met sterk wisselende inkomsten. Als je niet om deze belastingteruggave vraagt, krijg je hem nooit. Je moet dus zelf scherp zijn. De inkomensschommeling moet wel hebben plaatsgevonden in de afgelopen 7 jaar.

Voorkom een te hoge belastingaangifte

Als je gepensioneerd bent en elk jaar belasting moet bijbetalen, komt dat waarschijnlijk doordat je uit meerdere bronnen inkomen krijgt. Naast AOW kun je bijvoorbeeld uit één of meer pensioenen inkomen hebben. Alle pensioenfondsen en andere uitkerende instanties houden al belasting in. Zij gaan er standaard van uit dat er geen andere inkomsten zijn. Dat betekent dat zij beginnen met heffen in de laagste belastingschijf. Maar de Belastingdienst houdt uiteindelijk rekening met alle inkomsten. Als die bij elkaar opgeteld deels in een hogere ­belastingschijf vallen, houden de uitkerende instanties eigenlijk te weinig belasting in.

Voorbeeld. Stel dat je naast €10.600 AOW ook een pensioen krijgt van €15.000. De AOW valt dan in de eerste belastingschijf van 18,75%, die loopt tot €20.384. Ook het grootste deel van het aanvullend pensioen valt in deze belastingschijf, maar boven de €20.384 ben je 20,20% belasting verschuldigd. Omdat het pensioenfonds alleen rekening houdt met de eigen uitkering van €15.000, houdt dit fonds slechts 18,75% over het hele bedrag in. Pas bij de belastingaangifte blijkt dat er te weinig belasting is ingehouden en moet je dus bijbetalen.

Je kunt zo’n naheffing voorkomen door al aan het begin van het ­belastingjaar – dus nu over het belastingjaar 2020 – een voorlopige aangifte in te dienen. Je geeft dan op hoeveel je verwacht te krijgen. De Belastingdienst stuurt vervolgens een voorlopige aanslag die wel rekening houdt met de progressieve tarieven. Je betaalt uiteindelijk evenveel, maar komt niet voor onprettige verrassingen te staan.

Toeslagen

De toeslagen staan in principe los van de belastingaangifte: ze zijn onbelast. Maar met de belastingaangifte kun je wel invloed uit­oefenen op de hoogte van de toeslagen. Zo kunnen giften aan goede doelen het toetsings­inkomen verlagen, zodat je recht krijgt op hogere toeslagen.

Boeken

Je schulden

Schulden, afgezien van de hypotheekschuld, vallen in box 3. Je mag deze schulden aftrekken van je spaartegoeden ander vermogen in box 3, zodat je minder vermogensrendementsheffing betaalt. Er is wel een aftrekdrempel van €3100: alleen openstaande schulden boven dit bedrag mag je aftrekken.

Schulden die je mag declareren zijn:

 • Een creditcardschuld of meerdere schulden
 • Rood staan op de bankrekening
 • Consumptief krediet of een ­persoonlijke lening
 • Hypotheek waarvan de rente niet (meer) aftrekbaar is

Niet aftrekbaar in box 3 zijn belastingschulden, met uitzondering van te betalen erfbelasting.

Je bezittingen

Bankrekeningen, beleggingen en andere bezittingen (behalve de eigen woning) worden belast in box 3 tegen de waarde op 1 januari 2019. Bezittingen die nog weleens ­worden vergeten maar die je wel moet opgeven, zijn:

 • Aandeel in een nog niet ­verdeelde erfenis
 • Leningen, bijvoorbeeld aan een kind of ander familielid

Als je beleggingen hebt en je hebt daarover dividend ontvangen, kun je de dividend­belasting die daarover is betaald vaak terugvragen. Je vindt deze ­dividendbelasting in het jaaroverzicht van de bank of broker.

Verdelen van aftrekposten en inkomsten

De volgende posten mag je naar eigen keuze toedelen aan jezelf of aan je fiscaal partner. Het maakt dus niet uit bij wie van jullie deze ­posten in werkelijkheid horen. Door in de aangifte te schuiven met deze aftrekposten en die toe te delen aan degene die het hoogste ­belastingtarief betaalt, kun je ­misschien belasting besparen:

 • Zorgkosten
 • Studiekosten
 • Hypotheekrente
 • Giften
 • Betaalde partneralimentatie

Let wel op! Er zijn ook situaties waarin grote inkomensschommelingen helaas niet tot een teruggave leiden. Het schuiven met aftrekposten en inkomsten kan nog gevolgen kan hebben voor de heffings­kortingen en toeslagen. Eventuele gevolgen voor toeslagen kun je niet zien in het aangifteformulier. Maak daarom, als je toeslagen krijgt of denkt daar recht op te hebben, een proefberekening op de website voor de toeslagen. Met een proefberekening zie je zo of middelen jou iets oplevert: alle regels zijn daar netjes in verwerkt:  www.belastingdienst.nl/­rekenhulpen/toeslagen.

BoekenBoeken

Lijfrente

Steeds meer mensen bouwen zelf hun pensioen op met een lijfrente. De inleg is aftrekbaar. Hoeveel je jaarlijks maximaal mag inleggen, wordt bepaald door de jaarruimte. Dat hangt voornamelijk af van het inkomen in het afgelopen jaar. De jaarruimte over 2019 wordt nu dus bepaald door het inkomen in 2018.

Bereken elk jaar opnieuw je ­jaarruimte. Daarvoor staan tools online, bijvoorbeeld op www.berekenhet.nl Als je meer inlegt dan is toegestaan, is het meerdere niet aftrekbaar, maar je betaalt er wel belasting over in de uitkeringsfase. Niet doen dus! Om het nog ingewikkelder te maken: naast de jaarruimte is er ook de inhaal- of reserveringsruimte. Dat is de niet gebruikte jaarruimte uit eerdere jaren. Bereken de jaarruimte over 2020 direct nadat je de belastingaangifte hebt afgerond. Dan weet je immers het inkomen in 2019. Daarmee voorkomt je dat je te veel of te weinig inlegt.

Boeken

Je eigen huis

Kosten die te maken hebben met de hypotheek, zijn meestal aftrekbaar. De voornaamste zijn:

 • Hypotheekrente
 • Afsluitkosten
 • Boeterente

Pas wel op: niet alle hypotheeklasten zijn aftrekbaar, maar alleen voor zover ze uitkomen boven je eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait bedraagt 0,65% van de WOZ-waarde. Bij de aangifte over 2019 geef je de WOZ-waarde 2019 op. Dat is dus niet de WOZ-waarde die je begin dit jaar hebt gekregen. Die is pas nodig bij de aangifte over 2020.

Als je de hypotheek in 2019 hebt overgesloten naar een lening met een lagere rente, heb je mogelijk een boeterente betaald. Deze boetrente is aftrekbaar van het inkomen in het jaar waarin je deze hebt betaald. Je vult de boeterente op de aangifte in bij het onderdeel ‘Eigen woning’ en kijk dan onder ­‘Aftrekbare financieringskosten’.

Naast de boeterente zijn nog meer eenmalige kosten die je maakt bij het af- of oversluiten van een ­hypotheek aftrekbaar. Het gaat om de volgende kosten:

 • Notariskosten voor de ­hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor de ­hypotheek
 • Advies- en afsluitkosten van de bank- of hypotheekadviseur
 • Kosten van een Nationale ­Hypotheek Garantie (NHG)

Kosten die niets te maken hebben met de hypotheek maar met de aankoop van een huis, zoals de notariskosten voor de koopakte of de overdrachtsbelasting, zijn helaas niet aftrekbaar. De erfpachtcanon is wel aftrekbaar, maar als je de erfpacht afkoopt, is de afkoopsom niet aftrekbaar.Boeken

Nog meer geld besparen? Kijk hier >>

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.